کورد
 
قالب وبلاگ

سارال:روستای خوش اب وهوا نزدیک سنندج

سانل:شبیه ومانند

اهون:ارام.متین هم معنی میدهد

سوما:اب دیده .اشک

بریوان :به معنی دختر شیردوش.دختران همراه چوپان

که زوان:کوه نورد.مردکوه شاخه وان

دیاکو : نام اولین پادشاه سلسه ماد . پسر

روژینا : مانند روز . دختر

شاهو : نام رشته کوهی در کردستان . پسر

وریا : آگاه و بیدار

 

  ناو دیوەتەیل

 

  

  

 

حرف ئ :

 

 •  ئاسکی(از واژه‌ “ئاسک” به‌ معنی آهو )
 •  ئالان (نام منطقه ای بسیار مهم درکردستان ایران سردشت )
 •  ئالا (بیرق، پرچم/لوا)
 • ئاڵێ (دختر مو بور )
 • ئادان (آدان: زمین حاصلخیز)
 • ئادار (آدار)
 • ئاران (آران: قشلاق)
 • ئاردا (آردا: نام فرشته‌‌ای در آیین زردشت)
 • ئارژەن (آرژَن)
 • ئاریمان (آریمان)
 • ئارینا (آرینا: آریایی)
 • ئاشتی (آشتی)
 • ئاگرین (آگرین: آتشین)
 • ئالووس (آلوس)
 • ئالین (آلین)
 • ئاڤان (آوان: نام کوهستانی در کردستان)
 • ئاڤزەن (آوزَن)
 • ئاڤبین (آوبین)
 • ئاڤشین (آوشین)
 • ئاڤین (آوین)
 • ئارگۆن (آرگُن: به رنگ آتش)
 • ئاژار (آژار: محصول زمین)
 • ئاژنا (آژنا)
 • ئاژوان (آژوان)
 • ئاژین (آژین: زِبر)
 • ئاساره (آساره: ستاره)
 • ئاسکۆڵ (آسکُل: بچه آهو)
 • ئاسمین (آسْمین: یاسمین)
 • ئاشناو (آشْناو)
 • ئالشک (آلِشک: شب‌بو)
 • ئالیا (آلیا: غنچهٔ گل)
 • ئاڵا (آلا: پرچم)
 • ئاماژه (آماژه: اشاره)
 • ئامێز (آمِز: آغوش)
 • ئایرین (آیرین: آتشین)
 • ئەتوون (اَتون)
 • ئەدگار (اَدگار)
 • ئەردەلان (اَردلان: نام ولایتی در کردستان)
 • ئەردەم (اَردَم)
 • ئەرمین (اَرمین)
 • ئەرنەواز (اَرنَواز)
 • ئەزموون (اَزمون: امتحان)
 • ئەژین (اَژین)
 • ئەسرین (اَسرین: اشکین)
 • ئەستی (اَستی)
 • ئەلەگەز (اَلَگَز)
 • ئەنوا (اَنوا: پناه)
 • ئەورین (اَوْرین)
 • ئەوین، ئەڤین (اَوین: عشق)
 • ئینانا (اینانا: الههٔ عشق)
 • ئێلیان (اِلیان)
 • ئایرین
 • ئاتوسا
 • ئاتساتژا

 

 

-> حرف ب :

 •  باژیلان 
 •  به‌یان (بامداد/سپیده دم/کاریوه )
 •  به‌فرین (برفی)
 •  به‌ناز (نازدار)
 •  بیریوان 
 •  بیخال (نام ابشاری درکردستان عراق )
 • بادا (بادا)
 • باژیلان(محل وزش باد)
 • بارین (بارین: باریدن)
 • بازیان (بازیان)
 • بازین (بازین)
 • باژیلان (باژیلان، عشیره‌ای از کُردها)
 • بانوورام (بانورام)
 • بانە (بانه: فلات، نام شهری در استان کردستان)
 • باوان (باوان)
 • باوێژان (باوِژان)
 • بانیا (بانیا)
 • بریا (بِریا: کاش)
 • بۆژانە (بُژانه: گلی خوشرنگ)
 • بۆنە (بُنه: مناسبت)
 • بووژان (بوژان: احیا)
 • بەدەو (بَدَو: زیبا)
 • بەرافین (بَرافین)
 • بەرامە (بَرامه: بوی خوش)
 • بەدڵ (بَردل: محبوب)
 • بەربانگ (بَربانگ: افطار)
 • بەرسنا (بَسنا: )
 • بەرسین (بَرسین: )
 • بەرکەن (بَرکن)
 • بەرما (بَرما)
 • بەروار (بَروار: نام کوهستانی در کردستان)
 • بەژنا (بَژنا)
 • بەژین (بَژین)
 • بەسیلە (بَسیله)
 • بەفران (بفران: برفان)
 • بەفرین (بَفرین: برفی)
 • بەناز (بَناز: نازنین)
 • بەنەدەن (بَندَن: کوه)
 • بەوران (بَوران)
 • بەھیا (بَهیا)
 • بەیان (بَیان: بامداد)
 • بیارە (بیاره)
 • بێری (بِری: شیردوش)
 • بێریڤان (بِریوان: شیردوش)
 • بێژا (بِژا)
 • بێژان (بِژان)
 • بێژین (بِژین)
 • بێستان (بِستان: بوستان)
 • بێشەنگ (بِشَنگ)
 • بیگرد

 

 

->حرف پ :

 •  په‌ریخان 
 •  پرشنگ (پرتو)
 • پاراو (پاراو)
 • پاکان (پاکان: نیکان)
 • پاکانە (پاکانه: تبرئه، مبری)
 • پاکاو (پاکاو)
 • پاکینە (پاکینه)
 • پرووشە (پُروشه: دانه‌های ریز برف)
 • پڕژین (پُرژین)
 • پڕناز (پُرناز)
 • پژال (پژال: جوانهٔ نازک)
 • پەرژین (پَرژین: پرچین)
 • پەرگوڵ (پَرگُل)
 • پەروە (پَروه)
 • پەرەنگ (پَرَنگ)
 • پەژنا (پَژنا)
 • پەسار (پَسار: نسار)
 • پەسنۆ (پَسنو)
 • پەسیرە (پَسیره)
 • پەلەک (پَلَک)
 • پەلشین (پَلْشین)
 • پێتۆ (پیتو)
 • پیفۆک (پیفُک)
 • پێلوو (پِلو: پلک)
 • پرسیاتیس

 

 

-> حرف ت:

 •  ته‌لار 
 •  ته‌نیا (تنها)
 •  تریفه‌ (نور مهتاب )
 •  تیروژ (پرتو خورشید)
 • ترووسکه
 • تیام
 • ترلال (زیبا،نوعی اسب)
 • توار (نوعی ریسمان و کردی به معنای پرنده)،نام محلی در دوسیور کشور فرانسه )
 • تووشیار (اشعه ی خورشید)
 • تانیا
 • تارا (=ستاره، اصل این واژه بابلی است که به زبان هندی و زبان فارسی راه یافته[نیازمند منبع])

 

 

-> حرف ج :

 

 •  جوان(زیبا/ خوشکل)
 • جیهان
 • چاوجوان (زیباچشم)
 • چاورەش (سیەچشم)
 • چکاوک (نام پرندەای)
 • چنور (نام گلی خوشبو)
 • چرو (غنچە)
 • چیمەن (سبزه و طبیعت)
 • چوپی (نوعی رقص کردی)

 

 

->حرف چ:

 

 •  چاوجوان(زیباچشم)
 •  چاوره‌ش (سیه‌چشم)
 •  چنور (نام گلی خوشبو)
 •  چرو (غنچه‌)))))))))) )
 •  چیمه‌ن (سبزه‌ و طبیعت )
 •  چوپی (نوعی رقص کردی )

 

 

 

-> حرف خ :

 • خەزال (غزال)
 • خەزیم
 • خوزگه (آرزو، حسرت)
 • خوناو (باران آهسته و دلپذیر)

 

 

-> حرف د :

 

 • دیلان (نوعی رقص کردی )
 •  دیانا (نام شهری در کردستان عراق/ نام خدای مصریان)
 • دایان (مادر،جمع مادران،دایه)
 • دلژین (باصفا زندگی کردن)
 • زانا (دانا)
 • دیلان (نوعی رقص کردی)
 • دلنیا (دلگرم و مطمئن)
 • دلووان (مهربان)
 • دیانا (نام شهری درعراق، نام الهه رومی)
 • دیمەن (چشم‌انداز)

 

 

 

-> حرف ر :

 • رازان 
 •  روژ (خورشید )
 •  روژین (خوروَش)
 •  روناک (روشنا)
 •  ریژنه‌ (باران تند در هنگام آفتاب)
 • رازاوه (آراسته،تروتمیز)
 • راژانه (نام گیاهی داروی)
 • روجا (آفتاب،در پارسی میانه مورد استفاده قرار میگرفت)
 • روجیار (جمع آفتاب)
 • روژآوا (غروب، غرب)
 • روژا (روزها)
 • روژان (روزها)
 • روژانو (روز نو)
 • روژبین (راهنما و هدایت کننده روز)
 • روژدا (مادر زندگی)
 • روژه (الماس)
 • روژیار (میانجی روز و روشنایی)
 • روژیا (یکی از روزها)
 • روژیتا (مانند روز و روشنی)
 • روژینا (چشم انداز روشنایی،روژین)
 • روژ (خورشید) Roj
 • روژین (خوروَش)
 • روناک (روشنا)
 • ریژنه (باران تند در هنگام آفتاب)
 • روناهی (تابناک)
 • رونیاس (روناس)
 • ریژین (هوش)
 • روژینا
 • ریبوار
 • روژینه
 • رویسا(چشمه آب روشن)

 

 

-> حرف ز :

 • زارا (پسندیده)
 • زریان (بادجنوب)(بهمن)
 • زوزان
 • زیرین

 

 

-> حرف ژ :

 • ژوان
 • ژیانا (زندگی،حیات)
 • ژین (زندگی)
 • ژینا (زندگی)
 • ژیلا
 • ژینو (زنده)
 • ژیار
 • ژیوان (زی بان/بانی زندگی)
 • ژینوس
 • ژه نیار
 • ژاله
 • ژیله
 • ژین
 • ژاکاو (پژمرده)

 

 

-> حرف س :

  • سازان 
  •  سه‌ما /رقص/ سماع
  •  سکالا 
  •  سروشت /طبیعت
  •  سروه‌ (نسیم)
  •  ستران 
  •  سوزان
  •  سوکار (نام کوهستانی در کردستان)
  • ساریژ
 • سمانه
 • سایدا (سایه مادر)
 • سروه
 • سادیا
 • سوژین
 • سازان
 • سەیران
 • سکالا
 • سروشت (طبیعت)
 • سروه (نسیم)
 • ستران
 • سنور(مرز)
 • سوزان
 • سوکار (نام کوهستانی در کردستان)
 • سوما (روشنایی)
 • سبر
 • سدری
 • سولین(غنچه گل)

 

 

-> حرف ش :

 •  شنو(اشنویه)
 •  شنه‌ (نسیم آرام و دلپذیر بهاری)
 •  شه‌پول (موج، آبخیز)
 •  شه‌مام 
 • شاین (شاهدانه)
 • شنیان (وزیدن نسیم،آرزو کردن،خنده نوزاد)
 • شونا (نوعی گیاه،اثر)
 • شیلان (نسترن)
 • شلیر (۱. سوسن ۲. لاله)
 • شوخان (=شوخ و شنگ)
 • شنو (اشنویه)
 • شنه (نسیم آرام و دلپذیر بهاری)
 • شەپول (موج، آبخیز)
 • شەمام
 • شەرمین
 • شەوبو
 • شوشه(پاک)

 

 

-> حرف ف :

 • فرمیسک (=اشک)
 • فینک (=خنک و دلچسب)

 

 

-> حرف ق :

 • ڤیان (=عشق)

 

 

-> حرف ک :

 

 •  که‌ژال (آهو، گونه‌ای از واژه خه‌زال/غزال )
 •  کویستان (کوهستان )
 •  کوردستان(کردستان )
 • کردیا(دختر کرد)
 • کازیوه (سپیدی صبح تا آنجا که همه افق را فراگیرد)
 • کیژان (جمع دختران)
 • کالێ (=دختر چشم آبی با گیسوان طلایی)
 • کانی (=چشمه)
 • کەژال (=آهو، گونەای از واژه خەزال=غزال، اصل این واژه عربی است.)
 • کویستان (=کوهستان)
 • کوردستان (=کردستان)
 • که ژان
 • کیاناز
 • که ویار
 • کاژین
 • کارین
 • کارل
 • کارن
 • کژین(جامه ابریشمی)

 

 

 

->حرف گ :

 

 • گلاریس (زلف تابیده،موی بافته شده به زیبایی و آراستگی)
 • گیوا (جذاب و گیرا)
 • گلاره(چشم،حبه ی انگور)
 • گەلاویژ (ستاره شباهنگ،نوعی ستاره که درشبهای تابستان نمایان میشود)
 • گولاله (لالە،گل)
 • گزنگ (پرتو خورشید)
 • گشین (روشنی)
 • گونا(تاوان)

 

->حرف ل:

 • لاوین (نوازشگر ، درخت بید مجنون ، منطقه ای در کردستان)
 • لوتوس

 

 

->حرف م :

 

 •  مه‌هاباد (مهاباد/ شهر بسیار زیبا در کردستان ایران)
 • مژان (مژگان،مژه)
 • میدیا (سرزمین ماد)
 • مزگین (مژده)
 • مهرایین

 

 

-> حرف ن :

 

 •  ناسکی(زریف)
 •  نشمیل (خرامان )
 •  نه‌خشین (آراسته‌/ دارای نقش و نگار )
 •  نیاز (دعا/ احتیاج)
 •  نیان (لطیف/ دلپذیر )
 • نینا (اینها)
 • نازار(دوست داشتنی)
 • نالین
 • ناسکول
 • نساره
 • نەشمیل (زیبا و دلکش،خوشگل،زیبا اندام)
 • نه شمین
 • نەرمین (دلپذیر، مهربان)
 • نیشتمان (میهن،دیار)

 

 

-> حرف و :

 • وارش (بارش)
 • وینه (تصویر،عکس،منظره)
 • وه نه وشه (نوعی گل)
 • ویان

 

 

->  حرف ه :

 • هالان (ویژیگی دختر به لخاظ زیبایی،سروصدا)
 • هانا (امید،بینایی،خواهش)
 • هانه (تحریک کردن، اینک)
 • هایا (هوشیار،زیرک و باهوش)
 • هورا ( درکردی غوغا و در اوستایی به معنایی نوشیدنی مست کننده یادشده است.)
 • هورین (صدای جریان شدید آب)
 • هیدی (آرام،صبور)
 • هیدیکا (به آهستگی)
 • هاوین (تابستان)
 • هەلاله (لاله)
 • هیرو (گل ختمی)
 • هوزانا
 • هونیا
 • هیلین (آشیانه)
 • هاوژین
 • هناس (نفس)
 • هه‎تاو (همچون خورشید) 
 • هیما (نشانه)
 • هینا (دانا)

 

 

 ناو کورەیل  

 

 

حرف ئ :

 • ئابا
 • ئاراز (آراز: اَرَس)
 • ئاسو (افق)
 • ئاسوس
 • ئاکار
 • ئاکام (عاقبت، سرانجام)
 • ئاکو (قلهٔ کوه)
 • ئاگرین (آتشین، نام یک کوهستان)
 • ئالان بلند، با حرمت، سخن دلنشین (نام کوهستانی در کردستان)
 • ئاوات (امید)
 • ئارتین ( شعله و گرمای آتش)
 • ئارمین ( منسوب به آرام-پسر کیقباد)
 • ئازا ( دلاور، همریشه با آزاد)
 • ئەگید ( دلاور، اصل این واژه ترکی است)
 • ئەلەند ( تیغ آفتاب، نخستین پرتو بامدادی خورشید)
 • ئەردەلان ( اردلان)
 • ئەردەوان ( اردوان)
 • ئەژدەر ( اژدر)
 • ئەویندار ( عاشق)
 • ئاهورا

 

 

حرف آ :

 • اروان
 • آرشین
 • آریوان: آتشه وان (آری: به معنی آتشه، وان: نام شهری در ترکیه)
 • آمیار
 • آوات
 • افران
 • اورامان
 • اردلان

 

 

 

حرف ب :

 • بریار (عهد و پیمان)
 • باگرو ( تندباد)
 • باهوز ( گردباد)
 • بەلین ( پیمان)
 • بەهیز ( نیرومند)
 • بەرزان ( بلندپایه)
 • بەرهەم ( ثمرە)
 • بەتین ( آتشین)
 • بهنوش (گوارا، بهترین نوش دارو)
 • بلیسه ( شعله، اخگر)
 • بلیمەت ( دلاور)
 • بروسک ( جرقه)
 • بروا ( ایمان)
 • بریار ( تصمیم)
 • بوران ( بوران)

 

 

حرف پ :

 • پارسیا (اهالی پارس)
 • پەژار (افسردەدل)
 • پەشیو (هراسان و افسردەدل «همریشه با پژمان»)
 • پشتیوان (پشتیبان)
 • پشکو (شکوفە)
 • پیشەنگ

 

 

حرف ج:

      .  جوتیکار

 

حرف خ :

 • خوشناو (نامدار،نیک نام)

 

 

حرف د :

 • داژیار (روزی ،قدرت)
 • داوین (دامنه کوه)
 • دالاهو (برگرفته از کوهی در کرمانشاه)
 • دانیار ( بخشندە)
 • دارا
 • دەرسیم (برگرفته از منطقه درسیم در ترکیه)
 • دیار (دیار، پیدا)
 • دیاری
 • دیلمان(برگرفته از سرزمینی که مابین گیلان و مازندران قرار دارد)
 • دیمەن (چشم‌انداز)

 

 

حرف ر :

 • راژور (جایی بالا،حاکم)
 • روژیار (آفتاب،زمانه)
 • روژمان (اندیشه نورانی،مانند روز)
 • روژهات (روزها)
 • راژان
 • راویژ(تدبیر)
 • روژند(نور خورشید)
 • رامان (در شگفت )
 • ریبوار (رهگذر)
 • ریوان (رهگذر)
 • ریباز (راه و شیوه)
 • ریناس (رهشناس)
 • ریبین (رهشناس، دورنگر، راهبین، دوراندیش، آینده نگر)
 • ریبین (دورنگر، راهبین)
 • ریکەوت (کردی)
 • ریزان (وارد، ماهر)
 • رزگار (رستگار، آزاد)
 • روژان

 

 

حرف ز :

 • زاگروس (زاگرس اصل این واژه یونانی است.)
 • زال (حکمران، چیره)
 • زانا (دانا)
 • زانیار (دانشور)
 • زمناکو (نام کوهستانی در کردستان)
 • زیلان (کردی)
 • زوران (تلاش، کشتی)
 • زوراب (کردی)
 • زریان (نام یک نوع باد)
 • زیبار
 • زەردەشت

 

 

حرف ژ :

 • ژیار (زندگی شهرنشینی)
 • ژیکان (قطره ی باران)
 • ژیوار (زندگی)
 • ژاوەرو (ژاورود)
 • ژوان (گفتگوی عاشقانە)
 • ژیر (هوشمند، همریشه با واژه «زیرک»)
 • ژیلەمو (اخگر)
 • ژیوار (تمدن)
 • ژیوان(نگهبان زندگی)
 • ژیهات (کاردان، ماهر)
 • ژیهات (شایسته،لایق)

 

 

حرف س :

 • ساکو (کوه بدون گیاه،ساده و بی آلایش)
 • سایمان (مانند سایه)
 • سوران (نام یکی از منطقه های وسیع کردستان همچنین با اضافه شدن+ی=سورانی ؛نام یکی از لهجه های معروف در کردی)
 • سیپان (بلندی مانع باد، نام دوکوه در کردستان)
 • سارو
 • ساکار (پاک و ساده)
 • ساکو
 • سامال
 • سه یوان(کوهی در ایلام)
 • سامرەند
 • سەردار (سردار)
 • سەنگاو
 • سەرکەوت (پیروز)
 • سەرکو
 • سیامه ند
 • سیروان (نام رودی در منطقه هورامان تخت – کردستان)
 • سوران (نام نوعی لهجه ی مادری کردی سورانی – کرد سوران)
 • سردشت (به مکانی رویایی گفته میشود همانند بهشت سرسبز،نام شهری کردنشین در آذربایجان غربی)
 • سیوان (سایبان،چادر)
 • سیروان

 

 

حرف ش :

 • شالیار (همدم شاه )
 • شاهو
 • شیروان
 • شمِال
 • شیرکو
 • شورش
 • شیوان
 • شوان
 • شڤان

 

 

حرف ک :

 • کاروان
 • کاویار (مراد،آرزو)
 • کژوان (کوهنورد)

 

 

حرف م :

 • ماردین (نام یکی از شهرهای کردستان ترکیه)
 • ماژان (بزرگان،همچنین مکانی در شهرستان بیرجند)
 • میدیا(سرزمین ماد که محل تولد زرتشت است )

 

 

حرف ن :

 • نیهاد (نهاد،هدف و مسیری)

 

 

حرف و :

 • وانیار (باسواد)
 • وارو (رهگذر)

 

 

حرف ه :

 • هامون
 • هکار
 • هژار (بینوا،فقیر،تنگ دست)
 • هژیان (ارزنده،شایان ارزش)
 • هیرش (یورش،هجوم و حمله)
 • هیژا (گرامی)
 • هیمن (آرام)
 • هیوا (امید)
 • هاوری ( همراه)
 • هاوراز (همراز)
 • هەلمەت (هجوم ناگهانی، دگرگون‌شده واژه عربی حَملة)
 • هەژار (ندار و فقیر)
 • هیمن (متین،نجیب)
 • هەلکەوت (فراز-رونده، چیره)
 • هەلگورد
 • هەلو (آله، عقاب)
 • هەردی
 • هەورام (برگرفته از اورامانی، نام مردمی از سرزمین دیلمان که به غرب ایران مهاجرت نمودەاند)
 • هەوراز ( فراز و نشیب)
 • هیژا ( گرامی، محترم)
 • هیرش (یورش)
 • هیوا ( امید)
 • هورام (زیبا رو، خوش رام ، خنده رو ، ﻣﺮدﻡ ﻣﻨﻄﻖةاوراﻣﺎﻥ ، ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻃﻠﻮﻉ آﻓﺘﺎﺏ)
 • هوزان (آوازەخوان)
 • هومەر
 • هیدی (آرام،ساکت)
 • هەندرین ( نام کوهستانی در کردستان)
 • هوگر ( علاقەمند)

 

[ شنبه 18 شهریور‌ماه سال 1391 ] [ 02:08 ق.ظ ] [ chia ]
.: Weblog Themes By SibTheme :.

آمار سایت
تعداد بازدید ها: 54895